"Par to, kas gaisā". 2018. Partnerattiecības. Dvīņu Liesmas enerģijas no jūnija vidus.

6. jūnijs 18:15 līdz 6. jūnijs 21:00

Informācija par aktuālajām enerģijām kolektīvajā laukā ar uzsvaru uz to, kāpēc 2018. dēvē par Partnerattiecību jaunā pakāpē gadu. Kā tas saistīts ar izpausmēm, ko šobrīd piedzīvojam savos fiziskajos ķermeņos, kādas transformācijas-IESPĒJAS -tas dod. Kāpēc nesenais lielais vilnis atnesa/ joprojām nes pastiprinātu sirds centra transformāciju -kas izpaužas gan fiziski ar klepu, sirds pārsitieniem, dažādām situācijām attiecībās utt.

Ar ko iezīmīgs posms no 16. jūnija, kas sola pozitīvas un ilgi gaidītas iespējas personīgo -īpaši romantisko -attiecību jomā kolektīvā līmenī.

twin-flames-pic-3
Dvīņu Liesmas enerģija. No interneta.

Programmā: informācija satsanga -sarunu no sirds uz sirdi veidā, kustība fiziskā ķermeņa harmonijai, dziļā harmonizācija -Joga Nidra Tēmas kontekstā un vīrišķā sievišķā enerģiju balansam sevī dažādos līmeņos.

Otrajā nodarbībā 13. jūnijā -prakse vīrišķā-sievišķā balansam, ko Baiba 2015. gadā saņēma no nemirstīgās meistares, kurai savukārt to nodevuši tie, kas šīs zināšanas gadu tūkstošiem glabājušas ĪPAŠAJAM LAIKAM, kad planēta piedzīvos izaicinājumus. Praksi Baiba nekad nav publiskojusi, tā nav domāta “ziņkārīgajiem” -viņai pašai tā nodota kā sakrāls instruments cilvēkiem ar cēliem un lieliem mērķiem. Iekšējas pārliecības virzīti mēs zinām, ka šobrīd tai ir laiks nonākt attiecīgu LV cilvēku ziņā.

Seminārs trijās daļās: 6. , 13., 27. jūnijā. Atsevišķi iespējams apmeklēt tikai pirmo 6.jūnijā.

Pieteikties.

Visiem sagatavotības un zināšanu līmeņiem, īpaši tiem, kuriem aktuāla partnerattiecību tēma garīgās izaugsmes kontekstā un kā savas dvēseles ceļš: izprast un satikt pašam sevi -patieso. Kā aktivizēt Dvīņu Liesmas enerģiju -to, kas pirmkārt ir konkrēta enerģija, kas cilvēku -personību strukturē īpaša veidā, pēc tam magnetizējot dažādas dzīves sfēras: veselības, hormonālo, attiecības sabiedrībā, tai skaitā arī partnerattiecībās ar pretējo dzimumu.

Ko dalībnieki varēs iegūt:

  • jaunu, izvērstāku izpratni par sevi -gan kā cilvēku, gan dvēseli
  • iemācīsies veidot robežas komunikācijā, paust savas vajadzības
  • izpratīs, kas ir sievišķā, vīrišķā enerģija dažādos līmeņos -sevī, sabiedrībā, kā ar to apieties harmoniski
  • kā, esot sievišķajā enerģijā, būt spēcīgai, iniciējošai,
  • kā, esot vīrišķajā enerģijā, nezaudēt vīrišķību, būt trauslam, jūtīgam
  • izpratīs un ieraudzīs savas zemapziņas vēlmes, motīvus,
  • neapzinātību pacelt apzinātībā =kļūt par apzinātu radītāju
  • pārliecināsies, ka jaunā un dziļākā sevis izpratne palīdz saprast, kādu partneri patiesībā vēlas/ vajag dvēselei.
  • sajutīs kā fiziskā ķermeņa kustība palīdz izprast dvēseles/ gara vajadzības, fiziski izkustēsies, relaksēsies
  • iegūs iespēju maigā, vienkāršā veidā atbalstoša grupā patrenēt savu vēlmju izpaušanu, “pasniegt -atvērt”sevi citam, uzklausīt, izjust otru ( partnerattiecības ir visi citi cilvēki arī!)

Kāpēc un kā TIEŠI TAGAD:
Baibas izaicinājumu, atklāsmju, jautājumu&atbilžu un izaugsmes lauks vienmēr ir bijis arī partnerattiecību tēma kā dvēseles ceļš. Tomēr kopš 2015. gada sākās milzīgs sērijveidu jaudīgs posms, ko iniciēja un vadīja gan mentori, gan meistari -mistiķi, gan Esības piedāvāti notikumi, kas strauji un pieaugoši nesa atklāsmes, zināšanas par šī cikla tēmu. Tas vainagojās ar 2018. gada aprīļa NOTIKUMU -Apli- Atēnās, Grieķijā: “Marss, Venēra un Neptūns 2018. jeb Apvienojot Dievišķo un Zemes mīlestību” ( Uniting Divine and Earthy Love) Evolucionārā Dvēseles astrologa, Skolotāja, Yogi Toma Kaypacha Lešera un Effijas Adamidou -Atēnu Inner Flow studijas vadītājas, unikālas pieejas sistēmisko izklājumu speciālistes, mistiķes un priesterienes vadībā, esot Kopējā Telpā 4-5 dienu garumā ar 17 citām dalībniecēm no visas pasaules. Tas salika kopā daudzos iepriekš iegūtos puzzles gabaliņus, no Evolucionārās Astroloģijas viedokļa izprotot dziļāk pašai savu iekšējo vīrieti/ sievieti/ bērnu, dvēseles uzdevumus, iedeva apstiprinājumu par “nulles punkta” ( Radīšanas!) nozīmi,  polaritātes punktu zināšanu savā kartē kā attīstības ceļu un iespēju arī tik precīzā zinātnē kā astroloģija ( jeb -kā, neskatoties uz atrašanos matricē, būt brīvam un radīt).

 

Kaypacha( Tom Lescher). Sminārs Atēnās 2018.g.apŗilis,
Kaypacha( Tom Lescher). Seminārs Atēnās 2018.g.apr.
Pēc vienas no iniciācijām Efijas Adamidou vadībā. Atēnas 2018.apr.
Pēc vienas no iniciācijām Efijas Adamidou vadībā. Atēnas 2018.apr.

 

 

 

 

Lai nodotu daudzajos gados, īpaši pēdējos, iegūtās zināšanas, izstāstītu, apmācītu -būs nepieciešams daudz garāks kurss. Taču ir lietas, ko noteikti var iedarbināt šajās 3 nodarbībās -gan enerģētiski, gan teorētiski: Baiba ir gatava arī izstāstīt no vairākiem autoritatīviem avotiem gūto informāciju, kāpēc daudzi iet transformāciju ceļu kopā ar vienu partneri gadu garumā, kāpēc citi -caur vairākiem partneriem un TAS IR ĻOTI PAREIZI, kāpēc konkrēta paaudze ( ap, virs 40 , 50) izvēlējusies nepiedzīvot pēcnācējus uz planētas vai stabilu ģimeni.

 

Kā parasti -programmas skelets/ tēzes ir publiskotas, bet patiesais notikums veidojas un papildinās kontekstā ar dalībnieku individuālajām, izveidojušās grupas un konkrētās dienas enerģētiskā fona nepieciešamībām. Neliela, konfidenciāla grupa ( ne vairāk kā 15 dalībnieku!)

Dalība80. eur

Piesakoties, iemaksājot vismaz 1/2 līdz 4. jūnijam -65. eur par visu ciklu.

Tikai 6. jūnijā -25.-eur.

Lai simboliskā summa nemulsina par bagāto un transformējošo pieredzi, ko dalībnieki iegūs: mēs vēlamies nodot zināšanas, iespējas un iedvesmu Latvijas materiālajā kontekstā ikvienam, kuram tas ir aktuāli.

 

Baiba Kranāte. 2018. maijs

 

 

 

 

Pieteikties īsā anketā

INFO arī baiba@yogalifeart.lv, vai 29429037, pēc apstiprinājuma &atbildes e-pastā  rezervēt dalību ar pārskaitījumu studijas kontā. Regulāriem nodarbību dalībniekiem 10% atlaide.