Darbojamies kopā

Kādā brīdī sapratu, ka vistuvākais nosaukums tam, ko mēs darām tā sauktajās nodarbībās, ir “darbošanās kopā”. Lai tas tā arī turpinās! Brīžiem pat neticas, ka esam tik daudz kopā sadarījuši…Un tomēr! Gan studijā uz tepiķīša, gan izbraukumā dabā, gan kopā ar maniem draugiem& ceļabiedriem no citām valstīm…Te tikai daži momenti, sākot no 2003..